Dinar per acompanyants

  • Per Classica dels Murs

Si vols un tíquet o tíquets de dinar per acompanyants, envia’ns un email abans del 19/04.
Recolliràs el/s tíquet/s per acompanyants quan vinguis a buscar el dorsal.

Share Now

Related Post